¿Qué son los cartuchos tomatoner.com?


Els cartutxos i tòners  Tomatoner  son consumibles compatibles o re manufacturats, que substitueixen amb les mateixes prestacions als de les marques de les impressores HP, Epson, Canon, Lexmark, Brother... Els cartutxos compatibles són aquells totalment nous que tenen la mateixa funcionalitat que els originals. Els cartutxos re manufacturats són aquells que, de manera especialitzada, utilitzant un cartutx original usat, són minuciosament revisats, recarregats i comprovats per obtenir un cartutx amb la mateixa funcionalitat que l'original. Es substitueixen les peces velles o deteriorades per unes altres totalment noves. A  Tomatoner.com  realitzem continus controls de qualitat per poder oferir els productes amb les millors prestacions. artuchos y toners  Tomatoner  son consumibles compatibles o remanufacturados que sustituyen con las mismas prestaciones a los de las marcas de las impresoras HP, Epson, Canon, Lexmark, Brother... Los cartuchos compatibles son aquellos totalmente nuevos que tienen la misma funcionalidad que los originales. Los cartuchos remanufacturados son aquellos que, sólo de forma especializada, utilizando un cartucho original usado, son minuciosamente revisados, recargados y comprobados para obtener un cartucho con la misma funcionalidad que el original. Se sustituyen las piezas usadas o deterioradas por otras totalmente nuevas. En  Tomatoner.com  realizamos continuos controles de calidad para poder ofrecer los productos con las mejores prestaciones.